بهترین رنگهای غذایی دنیا را از ما بخواهید  -سانست یلو - کارمازین -کارمیوزین -برلیانت بلو-کینولیین -پونسیو-الورارد-مواد اولیه مکمل های ورزشیwpc-mpc-گلوتامین -کراتین -کافیین 

02 آبان 1398 12:8:08
اخبار و اطلاعیه ها | اخبار | Mpc موجود است |
+ Zoom

  Mpc موجود است


09123222188-02177059858خریدوفروش مواد اولیه کارخانجات تولیدی شیمیایی ،کارخانجات تولیدی غذایی ،کارخانجات تولیدی بهداشتی ارایشی -رنگهای غذایی هندی نیلیکون -روحا - داینامیک -سوجانیا ساگار اگار-سانست یلو -کارموزین -کارمازین -کارامل -رنگ کینولین -پونسو -بتا کاروتن-انتو سیانین-گوارگام -سی ام سی -گزانتان گام اسپارتام اسه سولفام پتاسیم-cmcکربوکسی متیل سلولز -منو دی گلیسرید-e-food - Android Apps on Google Play


نام کالاردیفنام کالاردیفنام کالاردیفآگار63اوره آز32اسید اگزالیک1آگارز64اکسید روی33اسید بوریک2آمیلاژ65اگزالات پتاسیم34اسید بنزوئیک3آنیلین66اکسید نقره35اسید پیکریک4آلبومین67استات سدیم36اسید پر کلریک5آدرنالین68اکسید آهن37اسید پروپیونیک6آرابینوز69اکسید آنتیموان38اسید تری کلرواستیک7آلیزارین70اکسید آلومینیوم39اسید سولفوریک8آسپارژین71اکسید کبالت40اسید سالسیلیک9آلفانفتول72ایزوآمیل الکل41اسید سولفانیلیک10اتیل استات73ایزوآمیل استات42اسید فرمیک11اتانول74اوره43اسید فسفری79برمواتاریک12اتانول آمین75استن44اسید کلریدریک13استات آمونیوم76بافر پ هاش445اسید لاکتیک14استات روی77استونیتریل46اسید استئاریک15استات کلسیم78اگزالات سدیم47اسید تایوگلیکولیک16استات مرکون48اسید تانیک17استات مس80استات باریم49اسید مولیبدیک18استات نیکل81اکسید کلسیم50اسید اولئیک19استیلن استن82الکل بنزیل51اسید فتالیک20استیلن کلرید83اتیلن دی آمین52اسید هیدروفلوریدریک21برمید آمونیوم84اتیلن گلیکول53اسید اسپارتیک22بنزیل الکل85اتیل متیل کتون54اسید اسکوربیک23بنزین بنزیل86ان هپتان55اسید هیدروکلریدریک24بوتیل استات87ان هگزان56اسید استیک25باریم88ایزوبوتانل57برموکروزول گرین26بوتانل89ایزواکتان58استات جیوه27برومات سدیم90ایزو فتالیک اسید59استارچ28بی کربنات سدیم91آمینو تیازول60استئاریل الکل29بی کربنات سدیم92آمینو فنل61ارتوتولوئدین30بنزن93آمونیوم دی هیدروژن فسفات62اورنج جی31-e-food - Android Apps on Google Plaدو عدد را با هم جمع کنید به اضافه


دسترسی سریع به محصولات


سبد خرید

چند لحظه صبر كنيد ...

چند لحظه صبر كنيد ...
اين کالا به سبد خريد شما اضافه شد
اين کالا را قبلا به سبد خريد خود اضافه کرده ايد
کالا مورد نظر از سبد خريد شما حذف شد
{ STORE_ERROR }
حذف شود؟

پنل ورود کاربران
 
خلاصه آمار سایت

کل (online)

۳۱۴۴

اعضاء (online)

۰

میهمان (online)

۳۱۴۴

بازدید امروز:

۳۹۹

بازدید دیروز:

۲۸۶

بازدید کل:

۱۳۴۰۹۰۹